Slovakiet

De statslige administrative organer med ansvar for arbejdstilsyn i Slovakiet er arbejds-, social- og familieministeriet, den nationale arbejdstilsynsmyndighed, som ligger i Košice, og otte arbejdstilsynsmyndigheder, som er beliggende i og har jurisdiktion over områder, som modsvarer otte administrative regioner i Slovakiet.


Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur har et etableret netværk af focal points i hver EU-medlemsstat. I Slovakiet fungerer den nationale arbejdstilsynsmyndighed som focal point. Dens hovedopgave er at udarbejde materiale og sprede oplysninger om arbejdsmiljø på nationalt niveau.


Focal points' contact details

 • National Labour Inspectorate / Národný inšpektorát práce
  Masarykova 10
  04001
  Kosice
  Slovakia
  Contact person: Ladislav KEREKEŠ
  E-mail address:
  osha [at] safework.gov.sk