You are here

Slovakiet

De statslige administrative organer med ansvar for arbejdstilsyn i Slovakiet er arbejds-, social- og familieministeriet, den nationale arbejdstilsynsmyndighed, som ligger i Košice, og otte arbejdstilsynsmyndigheder, som er beliggende i og har jurisdiktion over områder, som modsvarer otte administrative regioner i Slovakiet.


Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur har et etableret netværk af focal points i hver EU-medlemsstat. I Slovakiet fungerer den nationale arbejdstilsynsmyndighed som focal point. Dens hovedopgave er at udarbejde materiale og sprede oplysninger om arbejdsmiljø på nationalt niveau.


Kontaktoplysninger for Focal Points

National Labour Inspectorate / Národný inšpektorát práce
Masarykova 10
04001 Kosice
Slovakiet
Contact person:
Laurencia JANČUROVÁ
Tel: +421 55 7979927
E-mailadresse: laurencia [dot] jancurova [at] ip [dot] gov [dot] sk