You are here

Kroatien

Ministeriet for beskæftigelse og pension er det centrale forvaltningsorgan på arbejdsmiljøområdet i Republikken Kroatien. Yderligere fire andre organer er inddraget i gennemførelsen af arbejdsmiljøforanstaltninger:

  • Instituttet til forbedring af arbejdsmiljøsikkerheden er det centrale nationale organ, der er ansvarligt for at overvåge og forbedre sikkerheden på arbejdspladsen.
  • Kroatiens institut for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen følger op på arbejdet og yder faglig bistand. Instituttet hører under sundhedsministeriet.
  • Den kroatiske sygeforsikringskasse finansierer sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og er underlagt sundhedsministeriets tilsyn.
  • Det nationale arbejdstilsyn er et forvaltningsorgan under ministeriet for beskæftigelse og pension, som fører tilsyn med gennemførelsen af bestemmelser på arbejdsmiljøområdet.

Kontaktoplysninger for Focal Points

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Ulica grada Vukovara 78,
10 000 Zagreb
Kroatien
Contact person:
Nenad MARINIĆ
Tel: +385 1 6109 230
E-mailadresse: nenad [dot] marinic [at] mrms [dot] hr