You are here

Kroatien

Økonomi-, arbejds- og iværksætterministeriet er det vigtigste administrative organ for arbejdsmiljøbeskyttelse i Republikken Kroatien. Yderligere tre institutioner er impliceret i gennemførelsen af arbejdsmiljøbeskyttelse:


  • Det kroatiske institut for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen følger op og yder faglig bistand og kontrolleres af ministeriet for sundhed og social velfærd og økonomi-, arbejds- og iværksætterministeriet.
  • Kroatiens institut for sygeforsikring og for beskyttelse af sundheden på arbejdspladsen finansierer sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og er underlagt kontrol af ministeriet for sundhed og social velfærd.
  • Den statslige tilsynsmyndighed er et forvaltningsorgan, der hører direkte under Kroatiens regering, og som fører tilsyn med gennemførelsen af bestemmelser og overvåger situationen med hensyn til sikkerhed på arbejdspladsen.

Kontaktoplysninger for Focal Points

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Ulica grada Vukovara 78,
10 000 Zagreb
Kroatien
Contact person:
Nenad MARINIĆ
Tel: 1 6109 230
E-mailadresse: nenad [dot] marinic [at] mrms [dot] hr