You are here

Sverige

Den svenske regering og rigsdag har pålagt den nationale arbejdsmiljømyndighed at sikre, at arbejdsmiljøet lever op til kravene i arbejdsmiljølovgivningen om, at alle skal have et godt og udviklende arbejdsmiljø. Den svenske arbejdsmiljølov er en rammelov. Der findes mere detaljerede bestemmelser i de forskrifter, som udarbejdes af arbejdsmiljømyndigheden. Arbejdsmiljømyndigheden er arbejdsmiljøagenturets kontaktpunkt i Sverige og koordinerer repræsentanter for regering, arbejdsgivere og arbejdstagere i et netværk sammensat af parterne.


Vi repræsenterer Sveriges regering i Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen (Advisory Committee on Safety and Health at Work, ACSH). Udvalget er et rådgivende trepartsudvalg, som skal bistå Europa-Kommissionen med at forberede, gennemføre og vurdere samtlige arbejdsmiljøaktiviteter.


Arbejdsmiljømyndigheden deltager også i Udvalget af Arbejdstilsynschefer (Senior Labour Inspectors’ Committee, SLIC). Udvalget er et rådgivende udvalg under Europa-Kommissionen, som består af højere embedsmænd fra medlemsstaternes arbejdsmiljømyndigheder eller tilsvarende.


Kontaktoplysninger for Focal Points

Arbetsmiljöverket
Lindhagensgatan 133
SE-112 79 Stockholm
Sverige
Contact person:
Mats RYDERHEIM
Tel: +46 10 730 96 87
E-mailadresse: mats [dot] ryderheim [at] av [dot] se