Den Tjekkiske Republik

I Den Tjekkiske Republik er det ministeriet for beskæftigelse og sociale anliggender, der tager sig af sikkerhed, trivsel og velvære på arbejdspladsen, og det er også ansvarligt for dialogen med arbejdsmarkedets parter og Den Tjekkiske Republiks sundhedsministerium. I begrænset omfang håndteres emnet også af den tjekkiske minemyndighed og statskontoret for nuklear sikkerhed.

Den statslige myndighed for arbejdsinspektion med sine regionale arbejdsinspektioner sikrer, at standarderne for arbejdsmiljø og arbejdsvilkår overholdes. Den statslige myndighed for beskyttelse af sundhed på arbejdspladsen, der er en del af Den Tjekkiske Republiks sundhedsministerium, er ansvarlig for håndhævelsen af standarderne for sundhed på arbejdspladsen. Den tjekkiske minemyndighed sikrer overholdelsen af arbejdsmiljøstandarder inden for mineindustrien, og når der anvendes sprængstoffer. Statskontoret for nuklear sikkerhed er ansvarligt for retsforskrifter i forbindelse med håndtering af joniserende stråling.

Trepartsrådet for arbejdsmiljø, som er et rådgivende organ for den tjekkiske regering, koordinerer aktiviteterne for adskillige statslige myndigheder og arbejdsmarkedsparter på arbejdsmiljøområdet. Formanden for rådet er ministeren for beskæftigelse og sociale anliggender.

Det tjekkiske knudepunkt koordinerer og forvalter det nationale arbejdsmiljønetværk. Det tjekkiske forskningsinstitut for sikkerhed på arbejdspladsen (VUBP) og det nationale institut for folkesundhed (SZU) er videncentre for spørgsmål om trivsel på arbejdspladsen. De indsamler information om sikkerhed, sundhed og trivsel på arbejdspladsen og gennemfører den relaterede forskning.

Focal points' contact details

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Na Poříčním právu 1
  128 01
  Prague 2
  Czech Republic
  Contact person: Jaroslav HLAVÍN
  E-mail address:
  jaroslav.hlavin [at] mpsv.cz