Nordmakedonien

Arbejdsmiljøet hører i Nordmakedonien ind under arbejdsinspektoratet, som er en del af arbejds- og socialministeriet.

Som en integreret del af ministeriet for beskæftigelse og socialpolitik gennemfører det statslige arbejdstilsyn via sine egne inspektører tilsyn med overholdelsen af lovgivningen vedrørende arbejdsrelationer, arbejdsmiljø, arbejdstilsyn, funktionærer, beskæftigelse og forsikring i tilfælde af arbejdsløshed, vikarbureauer, beskæftigelse af handicappede, beskæftigelse af udlændinge, volontørarbejde, uddannelse, handel, beskyttelse mod rygning, kollektive overenskomster, ansættelsesaftaler, vedtægter for arbejdsmiljø og øvrige bestemmelser (se her)

Arbejdsmiljø er et tværfagligt område, der omfatter et stort antal forordninger med anvendelse på specifikke arbejdstyper og -processer. De gældende foranstaltninger, normer og standarder for arbejdsmiljø i Nordmakedonien er som helhed betragtet et forfatningsmæssigt anliggende. Sikkerhed og sundhed er ifølge vores lovgivning en integreret del af tilrettelæggelsen af arbejdet og arbejdsprocessen. Derfor er alle arbejdstagere forsikrede, hvilket er i overensstemmelse med det forfatningsmæssige princip om den enkelte arbejdstagers beskyttelse på arbejdspladsen. "Arbejdsmiljø" er et sammensat begreb, der indebærer ikke kun beskyttelse af arbejdstageren mod fysisk skade eller arbejdsrelateret sygdom, men også beskyttelse af arbejdstagerens psyke — et komplekst spørgsmål, der bliver mere og mere relevant.

Focal points' contact details