Nordmakedonien

Ministeriet for beskæftigelse og sociale anliggender (MoLSP) er det nationale focal point og fungerer som EU-OSHA's officielle repræsentant i Republikken Nordmakedonien. MoLSP's mission er på en effektiv måde at udforme og gennemføre politikker på områderne arbejdsmarked, social sikring, lige muligheder, beskyttelse mod og forebyggelse af diskrimination i overensstemmelse med internationale standarder og principper. Missionen realiseres ved at forfølge en række mål, der vedrører forbedring af arbejdstagernes rettigheder gennem harmoniseret arbejdsmarkedslovgivning i overensstemmelse med EU-direktiver og ILO-konventioner og forbedring af arbejdsmiljøsystemet og beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder samt kapacitetsopbygning med henblik på opnåelse af disse mål.

I sin rolle som EU-OSHA's nationale focal point støtter og fremmer MoLSP agenturets arbejde på nationalt plan, formidler oplysnings- og andet arbejdsmiljørelateret materiale, faciliterer udveksling af erfaringer og bedste praksis på arbejdsmiljøområdet, støtter og promoverer arbejdsmiljøkampagner (kampagnerne for et sikkert og sundt arbejdsmiljø) og organiserer og/eller deltager i arbejdsmiljøarrangementer og markering af vigtige internationale arbejdsmiljødatoer.

I den forbindelse gør MoLSP ofte brug af det nationale arbejdsmiljøråd, det eneste rådgivende ekspertorgan inden for arbejdsmiljø på nationalt plan, som er oprettet af regeringen og har 15 medlemmer (der repræsenterer arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, relevante statslige institutioner, civilsamfundsorganisationer for fagfolk inden for arbejdsmiljø og arbejdsmedicin og institutioner for videregående uddannelse).

Focal points' contact details