Spanien

Forebyggelse af erhvervsrisici reguleres i Spanien ved lov 31/95 med supplerende bestemmelser eller gennemførelsesbestemmelser. Offentlige myndigheder udformer politikken for forebyggelse af erhvervsrisici, for så vidt angår fremme og forbedring af arbejdsvilkår, og kontrollerer aktiviteterne i de offentlige forvaltninger med ansvar for forebyggelsesområdet, ligesom de deltager i disse aktiviteter gennem de organisationer, der repræsenterer arbejdsgivere og arbejdstagere.


Offentlige forvaltninger med kompetence på arbejdsmiljøområdet udfører følgende opgaver: Forebyggelsestiktag, teknisk vejledning, overvågning og kontrol af gennemførelsen af lovgivningen om erhvervsrisici og sanktioner ved overtrædelser af lovgivningen. Det nationale arbejdsmiljøinstitut (INSHT) er centraladministrationens videnskabelige og tekniske organ.


For så vidt angår EU-institutionerne og navnlig Det Europæiske Arbejdsmilljøagentur og dets netværk, fungerer instituttet som det nationale knudepunkt og skal sikre, at oplysninger koordineres og videreformidles på nationalt niveau.


Focal points' contact details

 • Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
  Torrelaguna 73
  28027
  Madrid
  Spain
  Contact person: Belen PÉREZ AZNAR
  E-mail address:
  pfocalagenciaeuropea [at] insst.mites.gob.es