You are here

Spanien

Forebyggelse af erhvervsrisici reguleres i Spanien ved lov 31/95 med supplerende bestemmelser eller gennemførelsesbestemmelser. Offentlige myndigheder udformer politikken for forebyggelse af erhvervsrisici, for så vidt angår fremme og forbedring af arbejdsvilkår, og kontrollerer aktiviteterne i de offentlige forvaltninger med ansvar for forebyggelsesområdet, ligesom de deltager i disse aktiviteter gennem de organisationer, der repræsenterer arbejdsgivere og arbejdstagere.


Offentlige forvaltninger med kompetence på arbejdsmiljøområdet udfører følgende opgaver: Forebyggelsestiktag, teknisk vejledning, overvågning og kontrol af gennemførelsen af lovgivningen om erhvervsrisici og sanktioner ved overtrædelser af lovgivningen. Det nationale arbejdsmiljøinstitut (INSHT) er centraladministrationens videnskabelige og tekniske organ.


For så vidt angår EU-institutionerne og navnlig Det Europæiske Arbejdsmilljøagentur og dets netværk, fungerer instituttet som det nationale knudepunkt og skal sikre, at oplysninger koordineres og videreformidles på nationalt niveau.


Kontaktoplysninger for Focal Points

Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo
Torrelaguna 73
28027 Madrid
Spanien
Contact person:
Belén PEREZ AZNAR
Tel: 91 3634 289
E-mailadresse: pfocalagenciaeuropea [at] inssbt [dot] meyss [dot] es