You are here

Litauen

I Litauen er det ministeriet for social sikring og beskæftigelse sammen med ministeriet for sundhed), der er ansvarlige for at gennemføre den nationale arbejdsmiljøpolitik. Statens arbejdstilsyn, der henhører under ministeriet for social sikring og beskæftigelse, er ansvarligt for forebyggelse af arbejdsulykker og erhvervssygdomme, arbejdsmiljø og overholdelse af bestemmelser på arbejdsmiljøområdet. Arbejdstilsynet er ligeledes ansvarligt for at sikre overholdelsen af Litauens arbejdslovgivning og love og øvrige bestemmelser, som regulerer arbejdsmiljøet og forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager i virksomheder, institutioner, organisationer eller andre organisatoriske strukturer, uanset juridisk form, art og aktivitetsområde. Dette gælder også, når arbejdsgiveren er en fysisk person (lov om arbejdstilsyn nr. IX-1768, Žin., 2003, nr. 102-4585) IX-1768, Žin., 2003, nr. 102-4585).De vigtigste retsakter, som regulerer arbejdsmiljøpolitikken og gennemførelsen heraf i Litauen, er arbejdsloven og arbejdsmiljøloven (nr. IX-1672, Žin., 2003, nr. 70-3170).Statens arbejdstilsyn fungerer som Litauens focal point for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur. Focal Point koordinerer det litauiske informationsnet om arbejdsmiljø, som omfatter arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, videnskabelige og offentlige institutioner og organer, som gennemfører arbejdsmiljøpolitiske foranstaltninger.


Kontaktoplysninger for Focal Points

Valstybinė darbo inspekcija
Algirdo g. 19
03213 Vilnius
Litauen
Contact person:
Nerita SOT
Tel: +370 5 265 1628
E-mailadresse: nerita [dot] sot [at] vdi [dot] lt