You are here

Norge

Den norske arbejdsmiljølov har til formål at sikre alle arbejdstagere trygge ansættelsesvilkår, et sikkert arbejdsmiljø og en meningsfyldt arbejdssituation.
Virksomhederne er selv ansvarlige for at forebygge arbejdsbetingede ulykker og sundhedsskader. Arbejdsgiverne er forpligtet til at sikre, at arbejdsmiljøet og sikkerhedsniveauet er forsvarligt og tilfredsstillende. Myndighederne skal bidrage hertil ved at sikre, at virksomhederne gennemfører systematiske foranstaltninger inden for sundhed, sikkerhed og miljø.
Arbejdstilsynet, olietilsynsmyndighederne (Petroleumstilsynet) og forskningsorganisationen ”Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)” er underlagt arbejdsministeriet. Arbejdstilsynet er en statslig myndighed, der hører under arbejdsministeriet. Myndigheden har til opgave at føre tilsyn med, at virksomhederne overholder arbejdsmiljølovgivningens krav.Arbejdstilsynet fungerer som knudepunkt for forbindelserne med Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur.


Kontaktoplysninger for Focal Points

Arbeidstilsynet
Statens hus, Prinsens Gate 1
7468 Trondheim
Norge
Contact person:
Gro Synnøve Rygh FÆREVÅG
E-mailadresse: focal [dot] point [at] arbeidstilsynet [dot] no