You are here

Danmark

Arbejdstilsynet er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet. Arbejdstilsynet har ansvaret for at håndhæve arbejdsmiljøloven, der gælder for alle virksomheder på landjorden. For visse sektorer er regeldannelsen og håndhævelsen heraf imidlertid henlagt til andre myndigheder.


Tilsyn med :


  • off shore installationer hører under Energistyrelsens område.
  • skibe til søs hører under Søfartsstyrelsens område.
  • fly hører under Statens Luftfartsvæsens område.

Arbejdstilsynet medvirker til et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø ved effektivt tilsyn, målrettet regulering og information. Hvis Arbejdstilsynet konstaterer overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen, kan Arbejdstilsynet give forskellige slags påbud. Arbejdstilsynet udarbejder bekendtgørelser og vejledninger i samarbejde med de arbejdsmarkedets parter. Arbejdstilsynet har hovedsæde i København, hvor også to af de seks centre ligger. Arbejdstilsynet er koordinator for samarbejdet med Arbejdsmiljøagenturet


Kontaktoplysninger for Focal Points

Danish Working Environment Authority
Landskronagade 33
2100 Copenhagen
Danmark
Contact person:
Elsebeth JARMBAEK
Tel: +45 722 09431
E-mailadresse: elja [at] at [dot] dk