Slovenien

I Slovenien er arbejdsmiljø et kompetenceområde under ministeriet for arbejde, familie, sociale anliggender og ligestilling samt sundhedsministeriet. De to ministerier overvåger og vurderer situationen på ovennævnte område og udarbejder på det grundlag regler og løsninger med henblik på standardiseret regulering af arbejdsmiljø. Kontrollen med gennemførelsen af regler på dette område er et kompetenceområde under Republikken Sloveniens arbejdstilsyn.

Operationelt under ministeriet for arbejde, familie, sociale anliggender og ligestilling, som varetager opgaverne for EU-OSHA's nationale kontaktpunkt, er et nationalt netværk, der omfatter samarbejde mellem regeringsrepræsentanter, repræsentanter for fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer, eksperter og forskere inden for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og arbejdsmedicin. Det nationale netværk er navnlig involveret i at fremme en sikkerhedskultur.

Nærmere oplysninger om det nationale focal points aktiviteter og det nationale netværks virksomhed findes på: http://www.osha.mddsz.gov.si/.

Focal points' contact details

 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Štukljeva 44
  1000
  Ljubljana
  Slovenia
  Contact person: Vladka KOMEL
  E-mail address:
  vladka.komel [at] gov.si