You are here

Slovenien

I Slovenien falder arbejdsmiljøspørgsmål ind under kompetenceområdet for arbejds-, social- og familieministeriet og sundhedsministeriet. Disse to ministerier overvåger og vurderer situationen inden for nævnte område og udarbejder på denne baggrund bestemmelser og løsninger med henblik på en standardiseret regulering af arbejdsmiljøet. Kontrollen med gennemførelsen af bestemmelser på området hører under det slovenske arbejdstilsyns kompetenceområde.


Et nationalt netværk, som omfatter samarbejde mellem repræsentanter for regeringen, fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer samt eksperter og forskere i arbejdsmiljø og arbejdsmedicin, har sit virke inden for rammerne af arbejds-, social- og familieministeriet, som fungerer som arbejdsmiljøagenturets nationale focal point. Det nationale netværk bidrager navnlig til at fremme en sikkerhedskultur og sprede oplysninger om arbejdsmiljøspørgsmål.


Nærmere oplysninger om det nationale focal points aktiviteter og det nationale netværks virksomhed findes på: http://www.osha.mddsz.gov.si/.


Kontaktoplysninger for Focal Points

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Kotnikova 28
1000 Ljubljana
Slovenien
Contact person:
Vladka KOMEL
Tel: +386 136 9774 0
E-mailadresse: vladka [dot] komel [at] gov [dot] si