Bulgarien

I Bulgarien henhører arbejdsmiljøpolitikken under ministerrådet. Ministeriet for beskæftigelse og socialpolitik udarbejder, koordinerer og gennemfører arbejdsmiljøpolitikken. Sundhedsministeriet forvalter og koordinerer aktiviteter til beskyttelse og fremme af arbejdsmiljøet. Arbejdstilsynet er det offentlige eksekutivorgan, der kontrollerer, at arbejdslovgivningen overholdes, og at foranstaltninger på arbejdsmiljøområdet gennemføres, så arbejdspladsen er et sundt og sikkert sted. Det Nationale Socialsikringsinstitut (NSSI) følger op på videnskabelige udtalelser om arbejdsevne, undersøger arbejdsrelaterede ulykker og fører en database med oplysninger om arbejdsrelaterede ulykker.


Den nationale arbejdsmiljøpolitik udarbejdes og gennemføres på grundlag af et trepartssamarbejde på nationalt plan, regionalt plan og sektorplan. Det nationale råd vedrørende arbejdsvilkår er et stående råd, der er ansvarligt for koordinering, rådgivning og samarbejde i forbindelse med udarbejdelsen og gennemførelsen af arbejdmiljøpolitik på nationalt plan. Råd på regionalt plan inden for alle lokale administrative områder sikrer trepartssamarbejdet på arbejdsmiljøområdet. Der findes også udvalg om arbejdsvilkår i alle virksomheder, som fungerer som platforme for dialog mellem arbejdsgivere og arbejdstagere.


Focal points' contact details

 • Ministry of Labour and Social Policy (Bulgaria)
  2 Triaditza Street
  1051
  Sofia
  Bulgaria
  Contact person: Darina KONOVA
  E-mail address:
  darina.konova [at] mlsp.government.bg