Polen

I Polen er retten til sikre og sunde arbejdsvilkår forankret i den polske grundlov. Bestemmelserne om, hvordan denne ret gennemføres er fastlagt i arbejdsloven. De grundlæggende bestemmelser om arbejdsmiljøet findes i afsnit X (sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen), afsnit VII (beskyttelse af kvinder på arbejdspladsen), afsnit IX (beskyttelse af unge arbejdstagere). Arbejdsmiljøbeskyttelsen er organiseret i et system på landsplan og på virksomhedsplan.


Systemet på landsplan omfatter parlamentet, regeringen og andre statslige myndigheder, kontrol- og tilsynsorganer med forskellige opgaver. Kontrol- og tilsynsorganerne omfatter de nationale arbejdstilsynsmyndigheder, sundhedsmyndighederne, tekniske tilsynsmyndigheder samt domstole og offentlige anklagere. En vigtig rolle i arbejdsmiljøsystemet spiller rådet for arbejdstagerbeskyttelse. Det er aktivt i Sejm (det ene af det polske parlaments to kamre) og fører tilsyn med de nationale arbejdstilsynsmyndigheder (yderligere oplysninger findes på: http://www.ciop.pl/15845.html)


Focal points' contact details

 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Czerniakowska 16,
  00-701
  Warsaw
  Poland
  Contact person: Wiktor Marek ZAWIESKA
  E-mail address:
  focalpoint.pl [at] ciop.pl