You are here

Polen

I Polen er retten til sikre og sunde arbejdsvilkår forankret i den polske grundlov. Bestemmelserne om, hvordan denne ret gennemføres er fastlagt i arbejdsloven. De grundlæggende bestemmelser om arbejdsmiljøet findes i afsnit X (sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen), afsnit VII (beskyttelse af kvinder på arbejdspladsen), afsnit IX (beskyttelse af unge arbejdstagere). Arbejdsmiljøbeskyttelsen er organiseret i et system på landsplan og på virksomhedsplan.


Systemet på landsplan omfatter parlamentet, regeringen og andre statslige myndigheder, kontrol- og tilsynsorganer med forskellige opgaver. Kontrol- og tilsynsorganerne omfatter de nationale arbejdstilsynsmyndigheder, sundhedsmyndighederne, tekniske tilsynsmyndigheder samt domstole og offentlige anklagere. En vigtig rolle i arbejdsmiljøsystemet spiller rådet for arbejdstagerbeskyttelse. Det er aktivt i Sejm (det ene af det polske parlaments to kamre) og fører tilsyn med de nationale arbejdstilsynsmyndigheder (yderligere oplysninger findes på: http://www.ciop.pl/15845.html)


Kontaktoplysninger for Focal Points

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16,
00-701 Warsaw
Polen
Contact person:
Wiktor Marek ZAWIESKA
Tel: +48 22 6233697
E-mailadresse: focalpoint [dot] pl [at] ciop [dot] pl