You are here

Cypern

Arbejdstilsynsmyndigheden er det nationale knudepunkt for Cypern.


Tilsynets arbejde er underlagt arbejds- og socialministeriet. Tilsynets grundlæggende mål på arbejdsmiljøområdet er at sikre passende og tilfredsstillende arbejdsmiljøniveauer med henblik på at fjerne eller reducere arbejdsulykker og erhvervssygdomme drastisk og beskytte offentligheden mod risici som følge af arbejdsrelaterede aktiviteter.


Tilsynet er som knudepunkt ansvarligt for tilrettelæggelsen af det nationale informationsnetværk og deltager i forberedelsen og udmøntningen af agenturets dagsorden. Det nationale informationsnetværk består af arbejdsmarkedets parter, og andre organisationer med særlig interesse i arbejdsmiljøsektoren.


Afdelingen deltager i tilrettelæggelsen af den europæiske arbejdsmiljøuge, lancerer den europæiske konkurrence om god praksis i arbejdsmiljø. Tilsynet deltager ligeledes i knudepunkternes møder, i agenturets bestyrelsesmøder, samt i ekspertgruppernes møder.


Kontaktoplysninger for Focal Points

Department of Labour Inspection, Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance
12 Apelli Street
1493 Nicosia
Cypern
Contact person:
Anastassios YIANNAKI
Tel: +357 2240 5623
E-mailadresse: ayiannaki [at] dli [dot] mlsi [dot] gov [dot] cy