You are here

Letland

Det lettiske knudepunkt administreres af Statens Arbejdsinspektorat. Informationsstrømmen forvaltes af informationsrådet, som består af arbejdsmiljørepræsentanter for Velfærdsministeriet, Statens Arbejdsinspektorat, sammenslutningen af lettiske fagforbund, den lettiske arbejdsgiversammenslutning og Arbejdsmiljøinstituttet (IOSEH).Internetwebstedets design er en af de opgaver, knudepunktet varetager. På webstedet findes der en række arbejdsmiljørelaterede oplysninger om situationen i Letland. Interesserede parter kan finde nyheder om udviklingstendenser inden for lovgivning, planlagte aktiviteter, retlige bestemmelser, publikationer og statistikker, der bidrager til at give et samlet billede af arbejdsmiljøområdet i Letland.Kontaktoplysninger for Focal Points

Valsts darba inspekcija
Kr. Valdemara Str. 38 k-1
LV-1010 Riga
Letland
Contact person:
Linda MATISĀNE
Tel: +371 670 217 21
E-mailadresse: linda [dot] matisane [at] vdi [dot] gov [dot] lv