Albanien

Siden undertegnelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen (SAA) i juni 2006 har Albanien været en del af stabiliserings- og associeringsprocessen. I denne forbindelse er der gjort betydelige fremskridt på arbejdsmiljøområdet. Den nationale arbejdsmiljøstrategi er blevet udarbejdet af regeringen og godkendt af parlamentet.


Derudover er der udarbejdet en arbejdsmiljølov, som forventes godkendt af parlamentet. Der er truffet foranstaltninger til et samarbejde mellem de institutioner, der beskæftiger sig med arbejdsmiljø, og den sociale dialog er blevet styrket. Albaniens deltagelse i netværket under Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) er ligesom agenturets støtte til det nationale knudepunkt meget vigtig for det nationale arbejdsmiljøsystems funktion.


Det nationale knudepunkt har fire strategiske opgaver: organisering af det nationale netværk, deltagelse i agenturets rådgivende virksomhed, forvaltning af det nationale knudepunkts websted og organisering af kampagnen for Den Europæiske Arbejdsmiljøuge.


Focal points' contact details

 • Inspektorati Shteteror i Punes dhe Sherbimeve Shoqerore
  Rr. Dervish Hima
  --
  Tirana
  Albania
  Contact person: Eda BEQIRI
  E-mail address:
  Eda.Beqiri [at] sli.gov.al