Portugal

Det portugisiske knudepunkt administreres af ACT, det portugisiske arbejdsmiljøtilsyn, som er under direkte forvaltning af ministeriet for solidaritet, beskæftigelse og socialsikring, men som her fået tildelt administrativ uafhængighed på hele det portugisiske fastland. ACT’s primære opgave er at skabe bedre arbejdsvilkår ved at fremme retningslinjer for forebyggelse af erhvervsrisici og kontrol med overholdelsen af arbejdsmarkedsstandarder og arbejdsmiljølovgivning i alle dele af erhvervslivet, også i central og lokal forvaltning, herunder offentige institutioner. ACT arbejder i sin egenskab af trepartsorgan sammen med arbejdsmarkedets parter (der er repræsenteret i det rådgivende udvalg) om at skabe bedre rammer for udveksling af bedste arbejdsmiljøpraksis og at fremme de europæiske kampagner.


Focal points' contact details

 • Autoridade para as Condições do Trabalho
  Avenida Fernao Magalhaes 447-1º
  3000-177
  Coimbra
  Portugal
  Contact person: Emília TELO
  E-mail address:
  pfn.eu-osha [at] act.gov.pt