Ungarn

Den ungarske regering har udstyret beskæftigelsesministeriet og hovedstadens distriktskontorer og regionsforvaltningerne med administrative beføjelser på arbejdsmiljøområdet.

Hovedstadens distriktskontorer/regionsforvaltningerne er regionsbaserede statslige administrationsorganer, som udfører arbejdsmiljøinspektioner, mens departementet for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen under økonomiministeriet bl.a. tilbyder professionel vejledning til myndigheder med ansvar for arbejdsmiljøinspektioner og bidrager aktivt til udarbejdelsen og uddybningen af regler på arbejdsmiljøområdet. Departementet for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen forvalter desuden Det Europæiske Arbejdsmiljøagenturs nationale focal point og samarbejder i denne egenskab med arbejdsmarkedets parter.

En særskilt organisation (den ungarske tilsynsmyndighed for regulerede aktiviteter) kontrollerer sikkerheden på arbejdspladser med relation til minedrift.

Focal points' contact details