You are here

Ungarn

Arbejdsmiljø hører ind under social- og beskæftigelsesministeriets ansvarsområde. Det ungarske arbejdstilsyn overvåger under ministeriets kontrol overholdelsen af arbejdsmiljø- og beskæftigelseslovgivningen.


Det ungarske arbejdstilsyn bidrager aktivt til forberedelsen og udformningen af arbejdsmiljøregler. Derudover er tilsynet Det Europæiske Arbejdsmiljøagenturs nationale knudepunkt og samarbejder i denne egenskab med arbejdsmarkedets parter.


Det ungarske arbejdstilsyn har til huse i Budapest og støttes af syv regionale arbejdstilsynsmyndigheder. Ud over kontrolfunktionen beskæftiger arbejdstilsynene sig også med en lang række rådgivningsaktiviteter. En særlig organisation (Ungarns kontor for minedrift og geologi) kontrollerer sikkerheden på arbejdspladserne i minesektoren.


Kontaktoplysninger for Focal Points

Ministry of Finance, Department of Occupational Safety and Health
József nádor tér 2-4
1369 Budapest
Ungarn
Contact person:
Katalin BALOGH
Tel: +36 18963015
E-mailadresse: katalin [dot] balogh [at] pm [dot] gov [dot] hu