Irland

Arbejdsmiljømyndigheden tilstræber i sit arbejde at medvirke til en varig kulturændring. Målet er en kultur, hvor alle betragter proaktiv styring af sikkerheden, sundheden og trivslen på arbejdspladsen som et væsentligt bidrag til enhver virksomheds eller organisations succes på lang sigt.


Der er meget, der peger i retning af, at virksomheder, der tager gode arbejdsmiljøpraksisser til sig, er mere konkurrencedygtige og mere produktive. Nogle af de mest succesrige virksomheder i Irland er dem, der yder en stor indsats for medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Derudover er et godt arbejdsmiljø på arbejdspladserne et glimrende afsæt for at forbedre sundheden og trivslen generelt i vort samfund.


Vores strategi følger i grove træk to hovedtemaer. For det første ønsker vi at gå i front og forpligte alle dem, der har mulighed for at påvirke arbejdsmiljøindsatsen, og for det andet at håndhæve arbejdsmiljølovgivningen dér, hvor det kniber med at overholde den.


Focal points' contact details

 • Health and Safety Authority
  3rd floor, Hebron House, Hebron Road
  R95 T91Y
  Kilkenny
  Ireland
  Contact person: Gavin LONERGAN
  E-mail address:
  gavin [at] hsa.ie