Tyskland

Det tyske arbejdsmiljøsystem består af to dele. Det udgøres af det statslige arbejdsmiljøtilsyn (forbunds- og delstatsniveau) og de selvstændige ulykkesforsikringer. Staten (på forbunds- og delstatsniveau) udfærdiger love, forordninger og regler for de statslige udvalg. Ulykkesforsikringsorganerne udfærdiger egne forskrifter om forebyggelse af ulykker efter undersøgelse af behovene og med godkendelse af forbunds- og delstatsregeringerne.

Det tilsynsførende personale ved de kompetente statslige tilsynsmyndigheder (delstatsniveau) og ulykkesforsikringsorganere fører tilsyn med og rådgiver virksomhederne.

Den fælles tyske arbejdsmiljøstrategi (Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie, GDA) blev udviklet af forbunds- og delstatsregeringerne og ulykkesforsikringsorganerne for at sikre, forbedre og fremme arbejdsmiljøet for arbejdstagerne gennem en samordnet og systematisk anvendt arbejdsmiljøpolitik. GDA-partnerne vil yderligere samordne det forebyggende arbejde i fremtiden med udgangspunkt i fælles fastlagte mål for arbejdsmiljøet.

Det tostrengede system vedrørende arbejdsmiljø i Tyskland opretholdes, men samarbejdet mellem tilsynstjenesterne i de lovpligtige ulykkesforsikringsinstitutioner og delstaternes sikkerheds- og sundhedsmyndigheder om rådgivning af virksomheder og udøvelse af deres tilsynsopgaver vil blive styrket. (https://www.gda-portal.de/EN/Home/Home_node.html)

Information om arbejdsretlige spørgsmål kan findes på det tyske beskæftigelsesministeriums (BMAS) websted: DE: https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Arbeitsrecht/arbeitsrecht.html / engelsk udgave: https://www.bmas.de/EN/Labour/Labour-Law/labour-law-art.html

Focal points' contact details

 • Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
  Friedrich-Henkel-Weg 1-25
  44149
  Dortmund
  Germany
  Contact person: Nathalie HENKE
  E-mail address:
  henke.nathalie [at] baua.bund.de