You are here

Tyskland

Det tyske arbejdsmiljøsystem består af to dele. Det udgøres af det statslige arbejdsmiljøtilsyn (forbunds- og delstatsniveau) og de selvstændige ulykkesforsikringer. Staten (på forbunds- og delstatsniveau) udfærdiger love, forordninger og regler for de statslige udvalg. Ulykkesforsikringsorganerne udfærdiger egne forskrifter om forebyggelse af ulykker efter undersøgelse af behovene og med godkendelse af forbunds- og delstatsregeringerne.


Det tilsynsførende personale ved de kompetente statslige tilsynsmyndigheder (delstatsniveau) og ulykkesforsikringsorganere fører tilsyn med og rådgiver virksomhederne.


Den fælles tyske arbejdsmiljøstrategi (Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie, GDA) blev udviklet af forbunds- og delstatsregeringerne og ulykkesforsikringsorganerne for at sikre, forbedre og fremme arbejdsmiljøet for arbejdstagerne gennem en samordnet og systematisk anvendt arbejdsmiljøpolitik. GDA-partnerne vil yderligere samordne det forebyggende arbejde i fremtiden med udgangspunkt i fælles fastlagte mål for arbejdsmiljøet.


Den todelte struktur for arbejdsmiljøspørgsmål i Tyskland vil fortsat bestå, men samarbejdet mellem tilsynstjenesterne ved ulykkesforsikringsorganerne og delstaternes arbejdsmiljømyndigheder, når det gælder rådgivning af og tilsyn med virksomheder, vil blive yderligere forbedret.


Kontaktoplysninger for Focal Points

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Friedrich-Henkel-Weg 1-25
44149 Dortmund
Tyskland
Contact person:
Nathalie HENKE
Tel: +49 231 9071 2466
E-mailadresse: FOP-info [at] baua [dot] bund [dot] de