You are here

Belgien

I Belgien har beskæftigelsesministeriet og den føderale instans for beskæftigelse, arbejdskraft og social dialog ansvaret for sikkerhed, sundhed og trivsel på arbejdspladsen.


Arbejdstilsynet "Supervision of Well-being at Work" kontrollerer overholdelsen af arbejdsmiljøstandarderne på arbejdspladserne. Generaldirektoratet for humanisering af arbejdslivet er ansvarligt for forskriftsmæssige anliggender og sørger for dialogen med arbejdsmarkedsparterne samt fremmer trivslen på arbejdspladsen.


Det belgiske knudepunkt koordinerer og forvalter det nationale arbejdsmiljønetværk. I Belgien er hovedaktørerne samlet i Belgian Safe Work Information Center. Det belgiske videncenter om trivsel på arbejdspladsen, BeSWIC, indsamler oplysninger om sikkerhed, sundhed og trivsel på arbejdspladsen, som præsenteres på Det Europæiske Arbejdsmiljøagenturs belgiske website.


Kontaktoplysninger for Focal Points

FPS Employment, Labour and Social Dialogue
Rue Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel-Bruxelles
Belgien
Contact person:
Frank DEHASQUE
Tel: +32 022334228
E-mailadresse: focalpoint [at] werk [dot] belgie [dot] be