Belgien

I Belgien er sikkerhed, sundhed og trivsel på arbejdspladsen et kompetenceområde under beskæftigelsesministeren og dennes administration samt den føderale instans for beskæftigelse, arbejdskraft og social dialog mellem arbejdsmarkedets parter. Det belgiske kontaktpunkt koordineres og ledes af denne administration.

Kontaktpunktet har navnlig et tæt samarbejde med generaldirektoratet for humanisering af arbejdslivet inden for dette administrationsområde. Generaldirektoratet er ansvarligt for lovgivningsmæssige anliggender og varetager dialogen med arbejdsmarkedets parter og fremme af trivsel på arbejdspladsen. Arbejdstilsynet ”Supervision of Well-being at Work” er også en del af denne administration og fører tilsyn med overholdelsen af standarderne for sikkerhed, sundhed og trivsel på arbejdspladsen.

Det belgiske kontaktpunkts mission er at:

 • forvalte og koordinere et nationalt trepartsnetværk med alle interessenter inden for arbejdsmiljøområdet
 • indsamle alle relevante oplysninger om arbejdsmiljø med særligt fokus på god praksis
 • bidrage aktivt til EU-OSHA's forvaltningsplan
 • formidle alle relevante oplysninger fra EU-OSHA til netværket
 • gennemføre den europæiske kampagne
 • tilskynde til og fremme fælles aktioner mellem forskellige interessenter med henblik på at forbedre arbejdsmiljøet i SMV'er
 • udvikle og fremme nationale sektorspecifikke OiRA-værktøjer i Belgien
 • etablere grænseoverskridende samarbejde med henblik på at fremme god praksis og understøtte forebyggelsesprojekter.

Nyttige ressourcer

Læs alt om trivsel på arbejdspladsen i Belgien på webstedet for det belgiske videncenter for trivsel på arbejdspladsen (BeSWIC): http://www.beswic.be/

Arbejdstilsynet ”Supervision of Well-being at Work”. Myndigheden fører tilsyn med overholdelsen af standarderne for sikkerhed, sundhed og trivsel på arbejdspladsen.

Du kan finde information om arbejdsretlige spørgsmål (f.eks. ansættelseskontrakter) på webstedet for det belgiske arbejdstilsyn ”Supervision of the Social Laws”. 

Vi kan ikke behandle sådanne spørgsmål.

Focal points' contact details

 • SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale – FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  Rue Ernest Blerot 1
  1070
  Brussel-Bruxelles
  Belgium
  Contact person: Frank DEHASQUE
  E-mail address:
  focalpoint [at] werk.belgie.be