Rumænien

I Rumænien er det arbejds-, familie- og socialministeriet, der er den kompetente myndighed på arbejdsmiljøområdet. De vigtigste ansvarsområder er: Udformning af den nationale politik og strategi på området, udarbejdelse af udkast til normative retsakter med henblik på at implementere den nationale strategi og overvåge håndhævelsen af lovgivningen. Arbejdstilsynet kontrollerer overholdelsen af arbejdsmiljølovgivningen.


Det nationale forsknings-& udviklingsinstitut for arbejdsbeskyttelse, "Alexandru Darabont", fastlægger - på videnskabeligt grundlag - foranstaltningerne til arbejdsmiljøforbedring og fremmer den aftalte politik på dette område. Sundhedsministeriet er den centrale myndighed inden for offentlig sundhedspleje. Direktoratet for folkesundhed kontrollerer overensstemmelsen med arbejdsmiljøstandarderne og bidrager til at fremme arbejdsmiljøet. Det nationale organ for pensioner og andre sociale sikringsrettigheder forsikrer mod arbejdsulykker og erhvervssygdomme.


Det rumænske knudepunkt forvalter det nationale arbejdsmiljønetværk og giver oplysninger om Det Europæiske Arbejdsmiljøagenturs rumænske websted.


Focal points' contact details

 • Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii ''Alexandru Darabont'' - INCDPM, București
  35A Ghencea Blvd., Sector 6
  061 692
  Bucharest
  Romania
  Contact person: Ioana-Georgiana NICOLESCU
  E-mail address:
  georgiana.nicolescu [at] gmail.com