You are here

Island

Islands tilgang til det europæiske samarbejde på arbejdsmiljøområdet.


Formålet med den islandske arbejdsmiljølov (lov nr. 46/1980) er at opnå et sikkert og sundt arbejdsmiljø, som er i overensstemmelse med den overordnede sociale og tekniske udvikling i samfundet, og at skabe sådanne betingelser, at det på arbejdspladserne er muligt at løse arbejdsmiljøproblemer i overensstemmelse dels med love og administrative bestemmelser, dels med retningslinjerne fra arbejdsgivere og arbejdstagere og dels med retningslinjer og anvisninger fra den islandske arbejdsmiljøinstitution Administration of Occupational Safety and Health.


Loven dækker alle aktiviteter, hvor én eller flere personer er beskæftiget, hvad enten de er indehaver af virksomheden eller ansat. Arbejdsgiverne forpligtes til at sørge for hensigtsmæssig og tilstrækkelig varetagelse af arbejdsmiljø, sikkerhed og risikoforebyggelse.


Kontaktoplysninger for Focal Points

Vinnueftirlitið
Dvergshöfði 2
110 Reykjavik
Island
Contact person:
Inghildur EINARSDÓTTIR
E-mailadresse: inghildur [at] ver [dot] is