Политики и практики за превенция Подходи за борба със свързаните с работата мускулно-скелетни смущения

Keywords:

Като част от проекта на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа Review of research, policy and practice on prevention of work-related musculoskeletal disorders („Преглед на изследванията, политиките и практиките за превенция на свързани с работата мускулно-скелетни смущения“), отговорният екип направи обширен анализ на политиките за превенция на мускулно-скелетните смущения (МСС) в редица страни. Целта беше да се изясни при какви обстоятелства са най-ефикасни стратегиите и действията срещу този често срещан здравен проблем, свързан с работата.

В доклада са описани 25 инициативи на ниво политики и е включен задълбочен анализ на шест страни с разнообразни стратегии за превенция на МСС. Резултатите включват установени пропуски в данните и в оценяването, както и фактори за успех, открити в процеса на анализ.

Изтегляне in: en