Швеция: Работна среда на жените и превенция на МСС

Keywords:

Настоящият конкретен случай представя инициатива в Швеция, целяща повишаване на информираността и подобряването на общото професионално здраве на жените и, в частност, намаляване на риска те да развият мускулно-скелетни смущения (МСС). В рамките на тази инициатива, трудовите инспектори получават обучение за включване на въпросите, свързани с половете, в своята ежедневна дейност.

След това те могат да извършват проверки, като се насочват към работни места и сектори, в които преобладават жени, и могат да инициират дискусии с работодателите, когато техните мерки за превенция на риска се окажат недостатъчни. Инициативата постига успех по отношение на подобряване на информираността и промяна на мисленето, но е необходима промяна на политическо ниво, за да бъде включен въпроса за половете в създаването на политики. 

Изтегляне in: en