Германия: Систематичен подход към превенция на МСС

Keywords:

Настоящият конкретен случай показва холистичния подход на Германия за справяне с мускулно-скелетните смущения (МСС) с помощта на всеобхватна законодателна рамка. МСС е най-честата причина за отсъствие от работа в Германия и тяхната превенция е един от приоритетите на съвместната немска стратегия за здравословни и безопасни условия на труд.

Развитието и прилагането на тази стратегия включва множество заинтересовани страни — федералното правителство, федералните щати и институции, осигуряващи застраховки срещу злополуки, както и синдикални асоциации, експерти по безопасност и лекари по трудова медицина – което осигурява многостранен подход, основан на сътрудничество. Законът за здравна профилактика предоставя силно правно основание за такова сътрудничество и отчита необходимостта от интегриране на дейности, насочени към подобряване на здравето не само на работното място, но и на местата, където хората живеят и се обучават.

Изтегляне in: en