Обединено кралство: Стратегия за подпомагане на трудовата дейност във Великобритания (Helping Great Britain work well) и справяне с МСС

Keywords:

Във Великобритания повече от 15 години са налице признаци за постепенното намаляване на появата на мускулно-скелетните смущения (МСС). Законодателната рамка на Великобритания по въпросите на МСС е в сила от повече от 40 години и подходът на политиката, който се прилага, включва информиране и овластяване на работодателите, което да ги окуражи да преодоляват рисковете. Дискутираната стратегия е последната от серия инициативи, започнали преди 20 години.

Тази стратегия предвижда решаване на проблема с МСС чрез план на здравните приоритети. Той е включен и в конкретните за всеки бранш планове и други дейности, като по този начин се избягва раздробяването на проблема на отделни части.

Изтегляне in: en