Франция: Програмата TMS Pros и други инициативи за справяне с МСС

Keywords:

Настоящият конкретен случай показва, че нивото на разпространение на мускулно-скелетните смущения (МСС) във Франция е много високо и че МСС е водеща причина за професионални заболявания. По темата, свързана с МСС се работи чрез серия от инициативи, включващи програми за подпомагане и насоки.

Програмата TMS Pros предлага подпомагане на фирмите за предотвратяване на МСС, свързани с работата, и предоставя финансова помощ на малките и средни предприятия.

С цел подобрение на епидемиологичното наблюдение на професионалните рискове във Франция е създадена система за наблюдение на професионалните заболявания, наречена CONSTANCES. Тази програма ще подобри разбирането на връзките между професионалните фактори и здравословните проблеми и ще предостави силни доказателства, които да послужат като основа за вземане на политически решения.

Изтегляне in: en