Резюме Свързани с трудовата дейност мускулно-скелетни смущения: защо са толкова разпространени? Факти от преглед на литературата

Keywords:

В този преглед на литературата се изследват причините за продължаващото разпространение на мускулно-скелетни смущения (МСС) сред работещите в ЕС. Въпреки законодателството и превантивните мерки, нивата на свързаните с работата МСС остават високи.

Авторите определят факторите, които влияят на разпространението на МСС сред работната сила, включително променящите се начини на работа, възраст и пол, здравословно поведение и убеждения, психо-социални фактори и социално-икономически различия. Те заключават, че се нуждаем от нови подходи за предотвратяване на МСС, и отправят препоръки.

Това включва приемане на по-цялостен подход към оценката на риска, съчетаващ физически и психосоциални рискове, като и в двата случая работниците са изложени на риск от настъпване на МСС.

Изтегляне in: cs | da | de | el | en | fr | mt | no | pt | ro |