Белгия: Превенцията на мускулно-скелетни смущения е приоритет в националната стратегия и кампания за превенция на МСС

Keywords:

Настоящият конкретен случай показва, че мускулно-скелетните смущения (МСС) оказват въздействие върху повече от половината работници в Белгия и те все по-често са причина за отсъствие от работа и за дългосрочни увреждания. Националните политики, стратегии и кампании за здравословни и безопасни условия на труд отчитат важността на МСС и тяхната превенция. Важна част от това е сътрудничеството с експерти, които да предоставят базиран на доказателства подход към политиките.

Възприетият стратегически подход разглежда предимствата от превенцията на МСС за работници, работодатели и обществото. Законодателството е целево ориентирано: естеството на проблемите и техните причини (и последствия) са описани и са предоставени информация и инструменти за разрешаването им.

Изтегляне in: en