Австрия: Схеми за подпомагане на AUVA — AUVAsicher и AUVAfit, както и други инициативи за справяне с МСС

Keywords:

Настоящият конкретен случай показва, че процентът на работниците в Австрия с мускулно-скелетни смущения (МСС) е по-висок от средния за ЕС. Справянето с МСС е приоритет на националните стратегии за безопасност и здраве при работа (БЗР). AUVA, най-големият държавен застраховател срещу злополука в Австрия, има законово задължение да предоставя на малките и средни предприятия (МСП) безплатни медицински съвети по отношение на безопасността и трудовата медицина.

Програмата AUVAsicher поставя акцент, по-специално върху превенцията на МСС. МСП представляват особено предизвикателство поради липсата, например на разбиране и познаване на БЗР на ниво компания, и AUVAsicher е ценен инструмент, чрез който може да бъде предоставена помощ в тази насока.

AUVA предоставя помощ на дружества също и чрез схемите AUVAfit и BAUfit. Програмата AUVAfit е конкретно насочена към умственото и физическо трудово натоварване.

Изтегляне in: en