Подходът на Норвегия в подкрепа на спазването на изискванията за безопасност и здраве при работа: ролята на инспектората по труда и службите за предотвратяване на рискове

Keywords:

В настоящия доклад са представени констатациите от проучването в Норвегия на ролята на органа за инспекция на труда и на службите за предотвратяване на рискове в подкрепа на спазването на изискванията в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР). В него се описва настоящата стратегия на Норвегия в областта на здравословните и безопасни условия на труд и се очертават резултатите от шест тематични проучвания на конкретни случаи.

Органът претърпя важни развития през последните години, включително по време на пандемията, които засилиха насърчаването на спазването и прилагането на изискванията в областта на здравословните и безопасни условия на труд. В доклада се обсъжда също възможността за прехвърляне в други държави на различните дейности, насочени към подобряване на БЗР в Норвегия.

Изтегляне in: en