Службата за трудова медицина на Норвегия: съдействие за спазване на изискванията за безопасност и здраве при работа (случай NO5)

Keywords:

Съгласно Закона за работната среда (ЗРС) в Норвегия, някои отрасли трябва да разполагат със служба по трудова медицина (служба за безопасност и здраве при работа, БЗР). Органът за инспекция по труда на Норвегия проверява дали предприятията спазват това изискване и дали БЗР се прилага по предназначение.

В настоящото проучване на конкретен случай се установяват значителни различия в начина, по който предприятията и службите за БЗР си сътрудничат по въпросите, свързани с безопасността и здравето при работа (БЗР). С неотдавнашните промени в ЗРС вниманието се пренасочва от индивидуалното здравеопазване към осигуряване на помощ на предприятията в цялостната им работа по отношение на БЗР. Като положителен резултат се посочва, че предприятията вече трябва да използват БЗР за оценка на риска.

Изтегляне in: en