Телефонната служба на инспектората по труда на Норвегия: съдействие за спазване на изискванията за безопасност и здраве при работа (случай NO4)

Keywords:

Органът за инспекция по труда поддържа телефонна служба, която оказва съдействие при запитвания по въпроси, свързани с правата и задълженията на работните места в Норвегия. Службата предоставя на заинтересованите участници необходимите знания и инструменти, за да спазват действащите разпоредби.

Както се вижда от настоящото проучване на конкретен случай, тази дейност по ориентиране и консултиране е ефективна, тъй като помага на работодателите, работниците, представителите по безопасността и другите участници да получат нужната за тях информация. Това се отнася също за чуждестранните работодатели и работници, а информацията се предоставя на пет допълнителни езика и от екип с разностранна професионална подготовка.

Изтегляне in: en