Междуведомствено сътрудничество на Норвегия в областта на борбата с престъпността: помощ при спазване на правилата за безопасност и здраве при работа (случай NO2)

Keywords:

Междуведомственото сътрудничество на Норвегия в областта на борбата с престъпността е резултат от инициативата на правителството за справяне с проблемите, свързани с трудовата престъпност и така наречения социален дъмпинг. В настоящото проучване на конкретен случай се разглежда как чрез сътрудничеството се преодоляват нарушенията на правилата за безопасност и здраве при работа (БЗР) — престъпления, свързани с работата — и се осигурява БЗР за чуждестранните работници (социален дъмпинг).

При съвместната работа между четирите участващи агенции възникват някои затруднения, например как да се обменя информацията и липсата на обща информационна система. Въпреки всичко успешно е засилена борбата срещу престъпленията, свързани с труда.

Изтегляне in: en