Регионалните представители по безопасността в Норвегия: подкрепа за спазването на правилата за безопасност и здраве при работа (случай NO6)

Keywords:

Регионалните представители по безопасността (РПБ) са особено необходими в редица отрасли, например строителството, хотелите, ресторантите и почистването. РПБ се грижат във фирмите да има избран представител по безопасността, преминал необходимото обучение.

В настоящото проучване на конкретен случай се разглежда схемата за РПБ в Норвегия в строителството, сектора на почистването, хотелите и ресторантите. Всяка от ситуациите е различна по отношение на начина, по който РПБ изпълняват функциите си, и по отношение на конкретния отрасъл, в който работят. През последните години РПБ станаха по-лесно достъпни чрез цифровите средства, като разшириха кръга на дейността си и станаха по-популярни.

Изтегляне in: en