Опитът и поуките на Норвегия от пандемията от COVID-19: подкрепа за спазването на изискванията за безопасност и здраве при работа (случай NO3)

Keywords:

Когато се появи пандемията от COVID-19, около половината от служителите на Норвегия продължиха да работят на обичайното си работно място. На Органа за инспекция по труда на Норвегия беше възложено да осигури съдействие и да насърчи спазването на новите правила за контрол на инфекциите

В настоящото проучване на конкретен случай се разглежда какво е направил Органът за инспекция по труда, за да се ограничи рискът от разпространение на вируса, като е предложил съвети за спазване на изискванията на работните места в Норвегия, включително за работниците имигранти. Органът внесе промени в практиките си за инспекции и въведе цифрови платформи, за да достигне както до предприятията, така и до работниците им.

Изтегляне in: en