EUguidance_covid19_backtowork_EN.pdf_0.jpeg

COVID-19: ЗАВРЪЩАНЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО — Адаптиране на работните места и защита на работещите

Keywords:

Тези незадължителни насоки имат за цел да помогнат на работодателите и работещите да се предпазят и да останат здрави в работната среда, която се промени значително поради пандемията от COVID-19.

Те предоставят съвети относно оценката на риска и подходящите мерки, например ограничаване на експозицията до минимум, възобновяване на работата, справяне с отсъствията и управление на работниците, които работят от дома.

Също така са включени участието на работниците и грижата за заболелите, както и информация и допълнителни връзки за редица сектори, професии и държави.

Тази публикация е актуализирана последно на 23 декември 2020 г.

Статията на OSHwiki периодично се редактира, а конкретните за сектора източници редовно се актуализират.

Изтегляне in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |