Preskúmanie úspešných iniciatív v oblasti referenčného porovnávania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Keywords:

V Európskej agentúre pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) je referenčné porovnávanie vymedzené ako „plánovaný proces, ktorým organizácia porovnáva svoje procesy a výkon v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti s inými s cieľom dozvedieť sa, ako znížiť výskyt úrazov a zhoršenia zdravotného stavu, zlepšiť dodržiavanie právnych predpisov v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti a/alebo znížiť náklady na zabezpečenie tohto dodržiavania. Ústredným cieľom tohto projektu bolo na základe tohto vymedzenia preskúmať systémy referenčného porovnávania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vytvorené na úrovni odvetví, členských štátov alebo na európskej úrovni. V rámci tohto výskumu sa takisto posudzovali možné prínosy a obmedzenia týchto systémov a identifikovali sa kľúčové faktory a hlavné prekážky ich úspechu.

Prevziať in: cs | da | de | el | en | es | et | fr | hr | hu | it | lt | lv | nl | pl | pt | sk | sl |