Automating physical tasks using ai-based systems in the workplace: cases and recommendations

Automatizácia fyzických úloh pomocou systémov založených na umelej inteligencii na pracovisku: prípady a odporúčania

Keywords:

Keďže predaj priemyselných robotov sa v rokoch 2020 až 2021 zvýšil o 31 %, ich čoraz rozsiahlejšie zavádzanie na pracoviskách predstavuje nové príležitosti a výzvy v oblasti BOZP. Tento informačný dokument sa zameriava na tri európske spoločnosti rôznej veľkosti, ktoré v rôznej miere zaviedli pokročilú robotiku na automatizáciu úloh.

Zapojenie pracovníkov na začiatku procesu, jasné informovanie o dôvodoch a cieľoch automatizácie a ponuka možností odbornej prípravy a vzdelávania boli niektoré z kľúčových faktorov , ktoré pomohli spoločnostiam v procese zavádzania automatizácie.

Prevziať in: el | en | fr | mt | ro |

Ďalšie publikácie o tejto téme