Automating cognitive tasks in the workplace using ai-based systems: cases and recommendations

Automatizácia kognitívnych úloh na pracovisku pomocou systémov založených na umelej inteligencii: prípady a odporúčania

Keywords:

Spoločnosť v rámci plynárenskej infraštruktúry v Nórsku, nezisková organizácia so sídlom v Spojenom kráľovstve pôsobiaca v oblasti žurnalistiky a politiky, ako aj nemecký konglomerát využívajú integrované systémy založené na umelej inteligencii na automatizáciu kognitívnych úloh na pracovisku. Systémy pomáhajú pracovníkom pri plnení hlavných úloh a umožňujú im pracovať v lepších podmienkach BOZP.

V tomto informačnom dokumente sa skúmajú skúsenosti troch spoločností rôznych veľkostí a ponúkajú sa odporúčania na zavedenie týchto technológií na pracovisku, pričom sa prihliada na fyzickú a duševnú pohodu pracovníkov, ako aj na ochranu ich osobných údajov.

Prevziať in: en