Uľahčovanie akceptácie systémov založených na umelej inteligencii na pracovisku a minimalizácia organizačného vplyvu

Keywords:

S každou novou technológiou zavedenou na pracovisku sa môžu pre zamestnancov objaviť nové riziká pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP). Hoci niektoré môžu byť zjavné počas procesu inštalácie, iné sa môžu objaviť až neskôr.

V tomto informačnom dokumente sa rozoberajú prínosy rozvíjania odolnosti. Dôsledné monitorovanie kritických zložiek systému, identifikovanie oblastí na zlepšenie, reagovanie na narušenia a poučenie sa zo skúseností sú všetko základné aspekty budovania odolnosti. Spoločnosti ich môžu uplatňovať s cieľom pomôcť pracovníkom akceptovať a správne používať nové robotické systémy alebo aplikácie založené na umelej inteligencii.

Prevziať in: cs | de | en | fi | fr | hu | it |

Ďalšie publikácie o tejto téme