Advanced robotics and AI-based systems in the workplace: OSH challenges and opportunities originating from actual implementations

Pokročilá robotika a systémy založené na umelej inteligencii na pracovisku: Výzvy a príležitosti v oblasti BOZP vyplývajúce zo skutočných realizácií

Keywords:

Zavádzanie pokročilej robotiky alebo systémov založených na umelej inteligencii na pracovisku prináša výzvy, riziká a príležitosti v oblasti BOZP, a to tak pre zamestnávateľov, ako aj pre zamestnancov.

V tomto informačnom dokumente sa uvádzajú všeobecné skúsenosti spoločností, ktoré zaviedli tieto technológie na pracovisku, ich vplyv na pohodu zamestnancov, sociálne interakcie, čas strávený na obrazovke, rozmanitosť úloh, ako aj ďalšie informácie. Hoci sa konkrétne fyzické, organizačné a psychosociálne faktory môžu v závislosti od odvetvia líšiť, z dôkazov vyplýva, že príležitosti v oblasti BOZP prevažujú nad súvisiacimi výzvami alebo rizikami.

Prevziať in: en