Implementing advanced robotics and ai-based systems for task automation: drivers, barriers and recommendations

Zavedenie pokročilej robotiky a systémov založených na umelej inteligencii na automatizáciu úloh: stimuly, prekážky a odporúčania

Keywords:

Pokiaľ ide o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP), zastarané predpisy a odpor zamestnancov môžu byť prekážkami úspešnej implementácie kobotov na pracovisku. Napriek tomu sa ukázalo, že spoločnosti, ktoré konajú včas a zameriavajú sa na zlepšenie vnútropodnikovej komunikácie, začlenenie pracovníkov a ich skúsenosti, informovanosť o právnych predpisoch a dialóg, uľahčujú a zlepšujú integráciu týchto technológií.

V tomto informačnom dokumente sa skúmajú prekážky a faktory v oblasti BOZP, ako ich uvádzajú rôzne spoločnosti, ktoré zaviedli pokročilú robotiku alebo systémy založené na umelej inteligencii na automatizáciu úloh.

Prevziať in: de | en | et |

Ďalšie publikácie o tejto téme