Zhrnutie Pokročilá robotická automatizácia: porovnávacia správa o prípadovej štúdii

Keywords:

Pokročilá robotika a systémy založené na umelej inteligencii na automatizáciu kognitívnych a fyzických úloh sú prísľubom v mnohých odvetviach. Táto správa prispieva k výskumu ich uplatňovania a riadenia na európskych pracoviskách, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Ponúkame vám výsledky 11 prípadových štúdií vypracovaných agentúrou EU-OSHA, pričom sa poukazuje na príležitosti, výzvy, hybné sily a prekážky brániace bezpečnému zavedeniu takýchto systémov. Odporúčania sa zameriavajú na súčasné a budúce použitie, najmä pokiaľ ide o návrh zameraný na človeka a opatrenia na pomoc pri akceptácii pracovníkmi.

Prevziať in: el | en | et | hu | sl |

Ďalšie publikácie o tejto téme