Safety and health in agri-food sector supply chains: the power of combining contractual and relational governance

Безопасност и здраве във веригите за доставки в хранително-вкусовия сектор: силата на съчетаването на договорно и релационно управление

Keywords:

Настоящият кратък преглед на политиката се основава на резултатите от проекта на EU-OSHA „Leverage Instruments for Occupational Safety and Health — Lift-OSH“ (Инструменти за въздействие върху безопасността и здравето при работа — Lift-OSH). В него се предлага задълбочен поглед върху това как хибридните форми на договорно и релационно управление във веригата на доставки в хранително-вкусовия сектор могат да подобрят безопасността и здравето при работа (БЗР) и условията на труд.

Резултатите от проекта показват, че съчетаването на двете форми на управление може да насърчи доверието, споделената отговорност и непрекъснатото подобряване от страна на всички партньори по веригата на доставки. Това в крайна сметка води до по-безопасни и по-благоприятни условия на труд за работниците.

Изтегляне in: en