Market leverage for safe and healthy workplaces: fitting practices to the industrial sector

Пазарен лост за безопасни и здравословни работни места: адаптиране на практиките към промишления сектор

Keywords:

Настоящият кратък преглед на политиките се основава на констатациите от проекта на EU-OSHA „Leverage Instruments for Occupational Safety and Health — Lift-OSH“ (Инструменти за въздействие върху безопасността и здравето при работа — Lift-OSH). В него са представени препоръки за ръководителите относно начините, по които могат да повлияят на доставчиците за подобряване на безопасността и здравето при работа.

Резултатите от проучванията на конкретни случаи показват, че управлението на взаимоотношенията играе важна роля за превръщането на политиките и твърдите договорни изисквания в добри практики на работните места. Това е от значение за здравето и безопасността на работниците на работните места на доставчиците. В краткия преглед на политиката също така са адаптирани препоръки към контекста в различните сектори.

Изтегляне in: en