Информационен бюлетин: Замяна на опасните вещества на работното място
22/02/2018 Тип: Информационни бюлетини 4 страници

Информационен бюлетин: Замяна на опасните вещества на работното място

Keywords:Опасни вещества, Carcinogens, Кампания 2018-2019 г.

Най-добрият начин да се намалят рисковете е премахване или замяна на опасните вещества, а най-важната стъпка в този процес — цялостната оценка на риска.

В информационния бюлетин са представени различни основни принципи, практически съвети, най-добри практики, инструменти и методи за оценка на риска и полезни препратки, които ще ви направляват през поетапния процес на замяна на опасните вещества на работното място. 

Материали за изтегляне
download

Допълнителни публикации по темата