Кръгова икономика и здравословни и безопасни условия на труд: Политически насоки и действия за основните заинтересовани страни

Keywords:

Важните промени в политиките на ЕС допълват инициативите, насочени към по-екологично устойчиви практики. Процесът на преход към въвеждане на кръговата икономика неизбежно ще има последици за работните места, както и за безопасността и здравето на работното място.

Настоящият кратък преглед на политиките предлага на конкретни заинтересовани страни политически насоки и действия, които произтичат от прогнозното проучване на EU-OSHA относно кръговата икономика и нейните възможни ефекти върху БЗР. Направен е и преглед на основните зелени инициативи на равнище ЕС в подкрепа на съвместното прилагане на политики.

Изтегляне in: en