Прогнозно проучване относно кръговата икономика и нейното въздействие върху БЗР: Подобряване на перспективите за здравословни и безопасни условия на труд за уязвимите работници

Keywords:

Благодарение на свързаните с това промени в политиката и инициативи на ЕС по-устойчивите практики в областта на околната среда са на една ръка разстояние. Действията в тази област обещават положително развитие по отношение на изменението на климата, както и на работните места и безопасността и здравето при работа (БЗР).

Въз основа на работата, извършена в рамките на прогнозното проучване на EU-OSHA относно въздействието на кръговата икономика върху БЗР, настоящата кратка информация за политиката се фокусира върху уязвимите работници. Тя обхваща потенциалните последици за БЗР за тази група и предлага мерки, които биха могли да подобрят бъдещите перспективи.

Изтегляне in: en