Прогнозно проучване за кръговата икономика и нейното въздействие върху БЗР: Как да се подобрят перспективите за най-засегнатите сектори

Keywords:

Устойчивите по отношение на околната среда практики все повече получават подкрепа от промените в политиката на ЕС и свързаните с нея инициативи. EU-OSHA оценява въздействието на кръговата икономика и нейните потенциални последици за безопасността и здравето при работа (БЗР) до 2040 г.

Тази политика се основава на последното прогнозно проучване на EU-OSHA относно бъдещите последици от кръговата икономика. Вариантите, произтичащи от нейните констатации, предоставят възможност на създателите на политики и заинтересованите страни да подобрят перспективите за БЗР в четири от най-засегнатите сектори: строителство, енергетика, производство и транспорт.

Изтегляне in: en